Home Lietošanas Noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: 2023. gada 27. novembrī

1. Noteikumu pieņemšana

Piekļūstot un izmantojot SIA "FERATUM LIFE" ("Sabiedrība") vietni feratum.life, jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat kādai šo noteikumu daļai, jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai to izmantot.

2. Vietnes lietošana

Jūs piekrītat izmantot vietni tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem. Jūs nedrīkstat izmantot vietni nekādā veidā, kas varētu atspējot, sabojāt vai pasliktināt vietni vai traucēt jebkurai citai pusei izmantot vietni.

3. Intelektuālā īpašuma tiesības

Vietnē esošais saturs, logotipi, preču zīmes un cits intelektuālais īpašums pieder Uzņēmumam, un to aizsargā piemērojamie autortiesību un preču zīmju likumi. Jūs nedrīkstat modificēt, reproducēt, izplatīt vai attēlot nevienu vietnes daļu bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

4. Informācijas precizitāte

Lai gan mēs cenšamies sniegt precīzu un atjauninātu informāciju, Uzņēmums nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas par vietnes informācijas pilnīgumu, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību.

5. Trešo pušu saites

Jūsu ērtībām vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm. Uzņēmums neatbalsta un nesniedz nekādus apgalvojumus par šo vietņu saturu, un piekļuve šīm saistītajām vietnēm ir jūsu pašu risks.

6. Lietotāju iesniegumi

Jebkurš materiāls vai informācija, ko iesniedzat vietnē, tiek uzskatīta par nekonfidenciālu un nepatentētu. Iesniedzot saturu, jūs piešķirat Uzņēmumam pastāvīgu, neatsaucamu, vispasaules, bez autoratlīdzības un neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, modificēt, pielāgot, publicēt, tulkot, veidot atvasinātus darbus un izplatīt saturu.

7. Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Uzņēmums atsakās no jebkādas atbildības, kas izriet no vietnes izmantošanas vai saistībā ar to. Tas ietver jebkādus tiešus, netiešus, nejaušus, izrietošus vai soda zaudējumus, datu, ienākumu vai peļņas zaudējumus, īpašuma zaudējumus vai bojājumus, kā arī trešo pušu prasības.

8. Noteikumu izmaiņas

Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Lietošanas noteikumus. Izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc publicēšanas. Jūsu turpmākā tīmekļa vietnes izmantošana pēc jebkādām izmaiņām šajos noteikumos nozīmē šo izmaiņu piekrišanu.

9. Vadošais likums

Šos Lietošanas noteikumus regulē un tie tiek interpretēti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks pakļauti Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

10. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums feratum.life@inbox.lv.