Hero

FERATUM LIFE

KOPĀ DROŠĀK

FERATUM LIFE - Pieredzējušu profesionāļu komanda
un Jūsu uzticamais partneris fiziskās drošības un apsardzes jomā.

Par mums

Uzticams Drošības Uzņēmums

FERATUM LIFE – Jūsu uzticamais partneris drošības jomā. Mēs sniedzam augstas kvalitātes apsardzes un drošības pakalpojumus, balstoties uz mūsu ilggadējo pieredzi un darbinieku profesionalitāti. Nodrošinām individuālu pieeju katram klientam, ņemot vērā viņa vēlmes un darbu spēkā esošās likumdošanas ietvaros. Ikviens vēlas būt pārliecināts par savas dzīvības un īpašuma drošību, tāpēc apsardzes organizāciju pakalpojumi mūsdienu pasaulē ir īpaši pieprasīti. FERATUM LIFE garantē jums ne tikai drošību un pārliecību par nākotni, bet arī pilnīgu konfidencialitāti.

Mūsu komanda sastāv no pieredzējušiem speciālistiem, kuri ir gatavi sniegt drošību un aizsardzību jebkurā situācijā. Mūsu apsardzei ir laba fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība, normatīvo aktu zināšanas un spēja ārkārtas situācijā domāt nestandarti.

Pasākumu apsardze
Fiziskā apsardze
Konsultācijas
Miesas sardze
Pakalpojumi

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus

Profesionālie apsardzes pakalpojumi — tā ir droša jūsu dzīvības un īpašuma aizsardzība no ārkārtas situācijām un ļaunprātīgiem nodomiem. Mēs rūpējamies par mūsu klientiem un efektīvi apsargājam uzticētos objektus. Mēs katru dienu analizējam riskus un novēršam kritisku situāciju rašanos.

Neatkarīgi no tā, kādi ir uzdevumi - masu pasākumi vai privātās zonas, dzīvi vai nedzīvi objekti, mēs apzinamies, cik mūsu darbs ir svarīgs.

Pasākumju Apsardze

Masu pasākumu apsardze — tā ir pakalpojumu virkne, no kuriem katrs ir svarīgs. Tas ir gan patruļu un apsardzes puktu orgfanizēšana, dalībnieku un to autotransporta uzraudzība pie ieejas, situācijas uzraudzība visa pasākuma laikā, pūļa vadīšana un panikas novēršāna.

 

 

Masu pasākumu apsardzei ir jābūt visu redzošai, neuzkrītošai, efektīvai un tai pašā laikā maksimāli delikātai un cieņpilnai. Augsts drošības līmenis tiek sasniegts ar pasākumu kopumu, kas ietver fizisko apsardzi, tehniskās drošības rīkus, organizatoriskos un administratīvos pasākumus. 

Masu pasākumu apsardze tiek klasificēta kā īpaši sarežģīta, turklāt katram pasākumu veidam ir sava specifika un nepieciešama īpaša pieeja drošības organizēšanā.  Lai nodrošinātu šādu pasākumu drošību, nepieciešama sistemātiska pieeja, skaidra darbību koordinācija, vērība, modrība un gatavība jebkurā brīdī pasargāt viesus un dalībniekus no neadekvātas uzvedības un huligānu un iebrucēju noziedzīgām rīcībām.

Masu pasākumos, parasti, pulcējs liels cilvēku skaits (dalībnieki, viesi, apmeklētāji), dažkārt alkohola reibumā, kas palielina ārkārtas situāciju riskus. Kultūras un sporta pasākumos var gadīties dažādu estrādes vai sporta slavenību fanu sadursmes. Neorganizēts cilvēku pūlis ir uzņēmīgs pret paniku vai, gluži otrādi, agresīvu noskaņojumu, kas var izraisīt arī nemierus, ievainojumus, īpašuma iznīcināšanu vai bojājumus. Liela cilvēku pulcēšanas kā magnēts pievelk mazus un lielus noziedzniekus: zagļus, noziedzniekus, ekstrēmistus utt. Jebkurš pat neliels incidents liela mēroga pasākumā var izraisīt ārkārtīgi negatīvas sekas, milzīgu sabiedrības rezonansi un negatīvu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos. Tāpēc pareiza publisku pasākumu drošības organizācija ir ārkārtīgi svarīga organizatoriem, dalībniekiem un viesiem.

Lai nodrošinātu masu pasākuma apsardzi, labāk vērsties pie profesionāļiem. Profesionālā apsardze var samazināt sabotāžas, provokāciju, huligānisma un citu pretlikumīgu darbību, kas var traucēt pasākuma norisi un nodarīt kaitējumu dalībniekiem un viesiem, iespējamību.Pieredzējuši apsargi var ātri lokalizēt konfliktu, izvairīties no panikas, izolēt kūdītājus, izraidīt likumpārkāpējus no pasākuma zonas un nodot tiesībsargājošajām iestādēm.

Lai noteiktu efektīvu drošības taktiku, mūsu uzņēmuma speciālisti pirms tam veic pasākuma norises vietas iespējamo apdraudējumu pārbaudi. Izvēloties apsardzes metodes un līdzekļus, tiek ņemts vērā: pasākuma formāts; objekta atrašanās vieta, objekta izmēri un konstrukcijas; noziedzības situācija reģionā; pasākuma laiks; dalībnieku un viesu skaits; piegulošās teritorijas un automašīnu stāvvietas pieejamība; objekta tehniskais aprīkojums.  

Masu pasākumu apsardzē mūsu uzdevums ir:

- Pasākuma drošības koncepcijas izstrāde.

- Apsargu rīcības saskaņošana ar organizatoriem un dalībnieku personīgo apsardzi.

- Pasākuma vietas ndrošināšana ar tehniskiem drošības līdzekļiem.

- Nepiederošo personu izraidīšana no pasākuma vietas pirms pasākuma.

- Apmeklētāju plūsmas koordinēšana.

- Caurlaides režīma, dress-code un feis-control nodrošināšana.

- Aizliegtu priekšmetu (ieroču, sprāgstvielu un viegli uzliesmojošu vielu, alkohola, narkotiku u.c.) ienešanas novēršana.

- Pasaķuma zonas un piegulošās teritorijas patrulēšana.

- Piekļuves ierobežošana īpašajās zonās (skatuve, sporta laukums, saimniecības telpas), pie organizatoriem, māksliniekiem, sportistiem.

- Sabiedriskās kārtības nodrošināšana.

- Iedzīvotāju dzīvības un veselības aizsardzība pret nelikumīgām rīcībām.

- Apmeklētāju un organizatoru personīgo mantu drošības nodrošināšana.

- Iespējamo konfliktu identificēšana un novēršana.

- Aktīvu pasākumu veikšana pret likumpārkāpējiem, viņu aizturēšana un nodošana tiesībsargājošajām iestādēm.

- Teritorijas pārbaude pēc pasākuma beigām.

- Ugunsgrēka, pretterorisma un noziedzības apkarošanas pasākumi.

- Sadarbības organizēšana ar ātrās reaģēšanas grupu un policiju.

 

Fiziskā Apsardze

Fiziskā apsardze ir pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt objekta drošu ekspluatāciju, tā materiālo īpašumu drošību, kā arī aizsargāt personāla dzīvību un veselību.

Mēs sniedzam visa veida kompleksos fiziskās apsardzes pakalpojumus objektam. Jūs varat droši uzticēt mums apsargāt:

- Mājas, kotedžas.

- Teritorijas, kurās notiek būvniecība.

- Komerciālos un privātos objektus.

- Zemes gabalus.

- Noliktavas un tirdzniecības objektus.

- Finanšu iestādes.

- Ofisus.

Fiziskā apsardze ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā nodrošināt objekta drošību. Lai gan mūsdienu tehniskās drošības sistēmas tiek uzskatītas par uzticamākām, tās nav tik efektīvas. Tikai cilvēks spēj analītiski domāt, pieņemt nestandarta lēmumus, novērst uzmanību uz sevi un rīkoties vēl pirms nozieguma izdarīšanas.

Fiziskā apsardze ir organizatorisko pasākumu, inženiertehnisko līdzekļu un apsardzes personāla darbību kopums, lai nodrošinātu objekta drošu ekspluatāciju, tā īpašuma saglabāšanu, personāla dzīvības un veselības aizsardzību. Fiziskā apsardze nozīmē apsardzes uzņēmuma darbinieku tiešu atrašanos objekta teritorijā.

Neskatoties uz daudzu tehnisko apsardzes iekārtu parādīšanos tirgū, kā arī aktīvu attālinātās drošības attīstību, fiziskā apsardze joprojām ir ļoti efektīvs un dažkārt neaizstājams drošības līdzeklis, kas risina šādus galvenos uzdevumus:

- Piekļuves kontroles režīma ieviešana; 

- Transportlīdzekļu apskate; 

- Inventāra un skaidras naudas, aprīkojuma un speciālo transportlīdzekļu aizsardzības nodrošināšana; 

- objekta un piegulošās teritorijas patrulēšana; 

- Videonovērošanas sistēmas uzraudzība; 

- Personāla dzīvības un veselības aizsardzība; 

- Primāro pasākumu veikšana tehnisko avāriju un ugunsgrēku likvidēšanai;

- Iekšējā kārtības noteikumu un prasību nodrošināšana; 

- Sabiedriskās kārtības nodrošināšana objektā; 

- Kravas, skaidras naudas un vērtspapīru pavadīšana;

Daudzu gadu pieredze un unikāla materiāli tehniskā bāze ļauj mums nodrošināt pilnu fiziskās apsardzes pakalpojumu klāstu visaugstākajā līmenī, bieži vien pārsniedzot nozares standartus. Katram klientam mūsu speciālisti izstrādā individuālu drošības risinājumu atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem un objekta specifikai.

Lai izveidotu efektīvu apsardzes pakalpojumu sniegšanas koncepciju un tās tālāku ieviešanu, ir svarīgi ņemt vērā objekta, kura aizsardzība tiks nodrošināta, raksturīgās iezīmes. Fiziskās drošības shēmu nosaka klienta vēlmes, situācija apsargājamā objektā, korporatīvā ētika un citi faktori. Lai to īstenotu, tiek izstrādāta apsardzes darba uzraudzības shēma, kas nepieciešama, lai nodrošinātu objekta kvalitatīvu apsardzi. Katrs fiziskās apsardzes darbinieks ir rūpīgi atlasīts, ir lieliski apmācīts un nodrošināts ar atbilstošām ierīcēm. Visi apsardzes darbinieki, vienojoties ar vadību, tiek instruēti ārkārtas situācijas gadījumā. Apsardzes darbinieku izskatu var noteikt pēc klienta vēlmēm un balstoties uz uzņēmuma korporatīvo stilu un tēlu, korporatīvo ētiku utt.

Apsardzes uzņēmumus ir jāizvēlas ļoti rūpīgi, jo jūs nododat savu drošību viņu rokās. Mūsu apsardzes uzņēmums rūpējas par saviem klientiem, vienlaikus novērtējot savu reputāciju. Mes sniedzam kvalitatīvus visu veidu apsardzes pakalpojumus dažādos objektos. Atrodoties mūsu aizsardzībā, jūs varat būt pilnīgi droši par sevi, saviem darbiniekiem, kā arī par savu īpašumu.

Expert Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, architecto deleniti, doloremque dolorum excepturi expedita hic illo labore minima modi?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci aliquid autem consectetur debitis, doloribus, est eveniet excepturi impedit iusto minus necessitatibus, possimus praesentium sequi sit velit voluptatem voluptates. Libero, ullam!

Bodyguard Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, architecto deleniti, doloremque dolorum excepturi expedita hic illo labore minima modi?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci aliquid autem consectetur debitis, doloribus, est eveniet excepturi impedit iusto minus necessitatibus, possimus praesentium sequi sit velit voluptatem voluptates. Libero, ullam!

Mūsu Priekšrocības

Kāpēc Izvēlēties Mūs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi at blanditiis dolores, earum magni maxime quod vitae? A architecto eaque labore minus nesciunt!

Deterrence

Visible security deters crime and unauthorized activity

Risk Assessment

We identify vulnerabilities and devise risk mitigation strategies

Custom Security Plans

Tailored services create event-specific security plans

Crisis Management

Trained personnel handle crises, minimizing impact

24/7 Protection

We offer continuous protection for property and personnel

Legal Compliance

We ensure security comply with local laws

Customer Service

Personnel provide positive presence while maintaining security

Emergency Response

Trained personnel respond swiftly to emergencies

Access Control

Security controls access, maintaining a secure environment

Keep In Touch With Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi at blanditiis dolores, earum magni maxime quod vitae? A architecto eaque labore minus nesciunt!

Our Blog

Read Our Blog

Link Shortening as an Effective Tool for Your Business

Link Shortening as an Effective Tool for Your Business

In the world of business, time and resource management often play a crucial role in achieving success. In today's digital age, where information and links fly at the speed of light, having an efficient way to manage your online resources can make a significant difference.
Lasīt vairāk
Link Shortening as an Effective Tool for Your Business

Link Shortening as an Effective Tool for Your Business

In the world of business, time and resource management often play a crucial role in achieving success. In today's digital age, where information and links fly at the speed of light, having an efficient way to manage your online resources can make a significant difference.
Lasīt vairāk
Link Shortening as an Effective Tool for Your Business

Link Shortening as an Effective Tool for Your Business

In the world of business, time and resource management often play a crucial role in achieving success. In today's digital age, where information and links fly at the speed of light, having an efficient way to manage your online resources can make a significant difference.
Lasīt vairāk
Testimonials

What Clients Says

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus adipisci asperiores aspernatur consectetur delectus eveniet ex iste, sint soluta unde, veniam!
JOHN DOE
CEO / Eventy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus adipisci asperiores aspernatur consectetur delectus eveniet ex iste, sint soluta unde, veniam!
JOHN DOE
CEO / Eventy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus adipisci asperiores aspernatur consectetur delectus eveniet ex iste, sint soluta unde, veniam!
JOHN DOE
CEO / Eventy
Clients & Partners

Meet Our Clients And Partners

Brand 1
Brand 2
Brand 3

Use Form To Contact Us